Vergoedingen

Vergoedingen door zorgverzekeraars

Bijna alle zorgverzekeraars vergoeden (gedeeltelijk) huidtherapeutische behandelingen, wanneer u ten minste aan de volgende voorwaarden voldoet.

  • U heeft een aanvullende ziektekostenverzekering.
  • U heeft een verwijzing van uw huisarts of specialist.

Informatie over vergoedingen van huidtherapeutische behandelingen kunt u vinden in uw polisvoorwaarden en op de website van uw zorgverzekeraar. 
De huidtherapeut kan u hierover ook informeren.

Toestemming vooraf

Soms eist een zorgverzekeraar dat u voor u begint met de behandeling, toestemming heeft van  uw zorgverzekering. Anders worden de kosten niet vergoed.

Afspraken annuleren

Kunt u een afspraak niet nakomen?  Geef dit dan ten minste 24 uur voor de afgesproken tijd door. Anders worden de kosten doorberekend.

Betalingen

U betaalt de behandeling eerst zelf, contant en in de praktijk. De kwitantie die u dan krijgt, kunt u declareren bij uw ziektekostenverzekeraar.

Behandelingen vanwege oedeemtherapie hoeft u niet eerst zelf te betalen. De huidtherapeut kan deze  rechtstreeks declareren bij uw ziektekostenverzekeraar.

Maak een afspraak om uw huidproblemen te bespreken.